REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na  niektóre kierunki studiów podyplomowych rekrutacja trwa do 15 lutego 2017 r. Dokumenty (podanie-kwestionariusz, odpis dyplomu, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, dowód wpłaty - 150 zł na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031) należy składać w pok. 126, ul. Głęboka 31 lub przesłać pocztą. Zajęcia będą w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie. Warunkiem uruchomienia danego kierunku studiów jest wystarczająca liczba kandydatów.

Szczegółowe informacje: 81 445 66 30, cku@up.lublin.pl

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Masaż sportowy i relaksacyjny koni

Stosowanie masażu sportowego i relaksacyjnego koni jest zgodne ze standardami międzynarodowymi, a jego wykorzystanie jest znane i coraz bardziej popularne na całym świecie. Celem  kursu jest: poznanie aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, umiejętność oceny skuteczności treningu w rozwoju sylwetki sportowej konia, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego i relaksacyjnego, poznanie termowizji jako metody wspomagającej dobór odpowiedniego masażu do indywidualnych potrzeb organizmu konia. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w ośrodkach sportów konnych, torach wyścigowych, szpitalach dla koni. Kurs obejmuje 12 godzin zajęć teoretycznych i 9 godzin zajęć praktycznych. Cena kursu: 650 zł. Kierownikiem kursu jest Pani dr hab., prof. nadzw.  Iwona Janczarek. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariuszadeklaracji o znajomości budowy konia, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs do dnia 10 stycznia 2017 r.

Termin zajęć: 18-19 styczeń 2017 r; ul. Doświadczalna 50, sala nr 6, godz. 8.00   

..............................................................................................................................................................................................................................................................

ZAPRASZAMY NA

SZKOLENIE ŁĄCZONE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZĄT DO CELÓW NAUKOWYCH LUB EDUKACYJNYCH

szczur lab

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie (1), osób wykonujących procedury (2), osób uczestniczących w  wykonywaniu procedur (3), osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach (4),  osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (5), osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i  dobrostanem tych zwierząt (6). Kierownikiem szkolenia jest Pani dr hab. Renata Klebaniuk, prof. nadzw. UP.  Natomiast obsługę administracyjną szkolenia powierzono Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników UP w Lublinie, jak również osób z zewnątrz. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie kompletu dokumentów (podanie-kwestionariuszksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za szkolenie) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r. Opłatę w kwocie 200 zł/osoba należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach. Szkolenie obejmuje 70 godzin zajęć i zostanie przeprowadzone w weekendy: 3-4 grudzień 2016 r., 10-11grudzień 2016 r., 17-18 grudzień 2016 r. w sali 301 Agro II, ul. Akademicka 15. Zajęcia poprowadzą wybitni specjaliści z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i innych ośrodków naukowych.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Plan szkolenia

Patronat KKE

Rozporządzenie MNiSZW

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na kurs dokształcający: Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship. Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze znaczeniem jeździectwa naturalnego w procesie szkolenia konia, przekazanie wiedzy z zakresu psychiki konia w aspekcie jego użytkowania, wykształcenie umiejętności tzw. pracy z ziemi oraz pracy w siodle, w tym odczulania, pracy na kole, cofania, przejść oraz użycie wodzy pośredniej i bezpośredniej.

Absolwenci kursu będą przygotowani do pracy w ośrodkach hodowli koni, klubach jeździeckich oraz ośrodkach hipoterapeutycznych. Kurs obejmuje 12 godzin (6 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych).

Zajęcia poprowadzi Pani Justyna Mitka.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów w CKU: podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja o posiadanej wiedzy dotyczącej konia, oraz dowodu opłaty za kurs: 150 zł na konto UP w Lublinie nr: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031.

Rekrutacja trwa do 18 listopada 2016 r.

Zajęcia będą w dniu 26 listopada 2016 r.w sali 6, ul. Doświadczalna 50 (Gospodarstwo Doświadczalne Felin), rozpoczęcie: godz. 8.00.

             ....................................................................................................................................................................................................

ZAPRASZAMY NA KURSY JĘZYKOWE

100-godzinny kurs skierowany jest do osób pragnących zwiększyć swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Kurs przygotowuje do egzaminu TELC i odbywa się na róznych poziomach zaawansowania. Koszt kursu wynosi tylko 925 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kursu. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariusza, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs. Rekrutacja trwa do 20 października 2016 r. Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Na  niektóre kierunki studiów podyplomowych rekrutacja została przedłużona do 15 października 2016 r. Dokumenty (podanie-kwestionariusz, odpis dyplomu, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, dowód wpłaty - 150 zł na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031) należy składać w pok. 126, ul. Głęboka 31 lub przesłać pocztą. Zajęcia będą w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie. Warunkiem uruchomienia danego kierunku studiów jest wystarczająca liczba kandydatów.

Szczegółowe informacje: 81 445 66 30, cku@up.lublin.pl

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Masaż sportowy i relaksacyjny koni

Stosowanie masażu sportowego i relaksacyjnego koni jest zgodne ze standardami międzynarodowymi, a jego wykorzystanie jest znane i coraz bardziej popularne na całym świecie. Celem  kursu jest: poznanie aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, umiejętność oceny skuteczności treningu w rozwoju sylwetki sportowej konia, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego i relaksacyjnego, poznanie termowizji jako metody wspomagającej dobór odpowiedniego masażu do indywidualnych potrzeb organizmu konia. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w ośrodkach sportów konnych, torach wyścigowych, szpitalach dla koni. Kurs obejmuje 12 godzin zajęć teoretycznych i 9 godzin zajęć praktycznych. Cena kursu: 650 zł. Kierownikiem kursu jest Pani dr hab., prof. nadzw.  Iwona Janczarek. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariuszadeklaracji o znajomości budowy konia, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs.

Termin zajęć: 18-19 styczeń 2017 r; ul. Doświadczalna 50, sala nr 6, godz. 8.00                                         


Zapraszamy na kurs specjalistycznego języka
angielskiego i niemieckiego 

Kurs przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez MONDIALE Testing- Accredited Test Centre z siedzibą w Szwajcarii. MONDIALE Testing od ponad 20 lat zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych. Egzaminy skierowane są do osób pragnacych związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomosci jezyka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuję umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętności posługiwania się językiem w mowie sprawdzane są w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.

Kurs obejmuje 60 godzin. Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie znajomości języka angielskiego (lub niemieckiego) na poziomie min. A2+ oraz złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 126): podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja dotycząca  znajomości języka, dowód opłaty za kurs. Koszt kursu wynosi 570 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031.

Rekrutacja trwa do 30 listopada 2015 r.

Mondiale Technical English

Mondiale Technical German


Nowe kierunki studiów podyplomowych:

Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z metodami i sposobami kształtowania terenów zieleni w środowisku miejskim, przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych i wymagań w zakresie projektowania przestrzeni publicznych, terenów zieleni, ogrodów, parków w procesie rewitalizacji, przygotowanie do samodzielnego zarządzania procesem projektowym, kierowania zespołem projektowym, koordynacji projektów rewitalizacyjnych, przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania rozmowy z społecznością mieszkańców miasta oraz z urzędnikami prowadzącymi proces rewitalizacji, przygotowanie słuchaczy z zakresu kształtowania architektury form ogrodowych w różnych kontekstach i środowiskach - zabytkowych, miejskich itp., wykształcenie świadomości znaczenia i potrzeby poprawy środowiska zamieszkania.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w pracowniach projektowych Architektury Krajobrazu, architektonicznych - projektujących przestrzenie publiczne, urzędy zajmujące się kształtowaniem krajobrazu oraz rewitalizacją, czy problematyką środowiskową, ochroną przyrody.

 Nowoczesne Technologie w Architekturze Krajobrazu

Absolwent dwusemestralnych studiów podyplomowych będzie mieć znajomość podstaw kształtowania przestrzeni ogrodów, parków, terenów zieleni oraz krajobrazu w kontekście wprowadzania nowoczesnych technologii oraz wdrażania ekologicznych rozwiązań, mieć wiedze z zakresu wymagań prawnych, obowiązujących konwencji i dobrych praktyk w projektowaniu obiektow architektury krajobrazu, mieć umiejętność prowadzenia procesu projektowego z zakresu nowoczesnych technologii z uwzględnieniem aspektów tecchnicznych (branżowych), mieć kompetrencje spoleczne w zakresie konsultacji społecznych kluczowych w procesie projektowania, rozmowy ze zleceniodawcą, branżystą, odbiorcą.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w pracowniach projektowych Architektury Krajobrazu, architektonicznych - projektujących przestrzenie publiczne, urzędy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych technologii w przestrzeni publicznej, czy problematyką środowiskową, ochroną przyrody.

 Planowanie i Gospodarka Przestrzenna

Absolwent dwusemestralnych studiów podyplomowych posiada wiedzę z akresu urbanistyki i planowania przestrzennego, ich przyrodniczych, społecznych  i prawnych aspektów pozwalających na świadome uczestnictwo w procesie planowania i projektowania urbanistycznego, gospodarowania nieruchomościami i gruntami, zagospodarowania przestrzennego gmin i regionów, programowania rozwoju spoleczno-gospodarczego miast i obszarów wiejskich, a także planowania systemów technicznych i związanych z nimi obiektów, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Posiada umiejętność w zakresie opracowywania zagospodarowania przestrzennego terenu i rewitalizacji, specjalistycznych analiz inżynierskich, planów i projektów transformacji przestrzennych, sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji przestrzennej w alizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Możliwości zatrudnienia: w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, pracowniach projektowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej.


Rachunkowość i Podatki w Rolnictwie

 

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej wiedzy w zakresie obciażeń finansowych, zasad prowadzenia rachunkowości finansowej, w tym ewidencji, kalkulacji i sprawozdawczości z uwzględnieniem wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz systemu FADN dla gospodarstw rolniczych i producentów rolnych. W programie nauczania szczególny nacisk kładziony będzie na zmiany w systemie opodatkowania rolników dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Studia pozwolą słuchaczom posiąść wiedzę o podatkach występujacych w działalności gospodarstw rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad opodatkowania działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług.

Studia skierowane są do rolników i przedsiebiorców rolnych, pracowników instytucji samorządowych i rządowych wspierających sektor rolny. Absolwenci mogą być zatrudnieni w biurach rachunkowych prowadzących ksiegowość gospodarstw lub przedsiębiorstw rolniczych, w roli doradów w zakresie rachunkowości rolnej lub nauczycieli szkól rolniczych.

Rekrutacja na studia rozpocznie się 1 czerwca 2015 r. Koszt jednego semestru wynosi: 1 400 zł.


 

starsze wpisy »